Przeglądy gazowe

Kontrola instalacji gazowych

Raz w roku obowiązkowe są także gazowe w obiektach budowlanych, w których zamontowane są instalacje gazowe służące do zasilania pieców lub kuchenek. Kontrola dotyczy głównie szczelności instalacji i wykonywana jest przy użyciu specjalistycznych, certyfikowanych detektorów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”

przeglądy i pomiary Elektryczne i gazowe

Instalacje RTV i okablowania strukturalnego

systemy alarmowe

systemy kontroli dostępu

Instalacje elektryczne

serwis i konserwacja